Record details

Title
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
Author
   Franců, Eva
   Koubová, Magdaléna
Pub. date
    2008
Physical description
    79 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    215124-1
    Al
    Beskyd
    č
    ČR
    Dokumentace
    ISPROFIN
    Jílových
    Krejčí
    Mapování
    Minerálů
    Oblasti
    Podprogram
    Pohybů
    Studium
    Svahových
    Vrtech
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014