Record details

Title
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Author
   Dobeš, Petr
   Jačková, Ivana
   Klomínský, Josef
   Malec, Jan
   Veselovský, František
Pub. date
    2011
Physical description
    28 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    2011
    Bedřichovského
    Granitových
    Horninách
    Krkonošsko-jizerský
    Masív
    Mineralizace
    Puklinové
    Rok
    Studium
    Supergenní
    Tunelu
    Vodárenského
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014