Record details

Title
    Study of basic rocks from crystalline bedrock of the Doupov and české středohoří volcanics and North-Bohemian coal basin
Other titles
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva