Record details

Title
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
Other titles
    Sum polyaromatic hydrocarbons (PAU, ug/kg) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Author
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Krupka, geochemistry, organic pollution, polyaromatic hydrocarbons, ArcGis,
Title keyword
    02-322
    Krupka
    Listu
    PAU
    Polyaromatických
    Půdách
    Suma
    Ug/kg
    Uhlovodíků
Abstract (in czech)
   Tematická mapa 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí organickými polutanty.
Abstract (in english)
   Sum polyaromatic hydrocarbons (PAU, ug/kg) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014