Record details

Title
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Other titles
    Sum of polyaromatic hydrocarbons (PAHs ?g/kg) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Author
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, PAHs, Thaya River, Svratka River
Title keyword
    2007-2011
    G/kg
    Odebraných
    PAU
    Polyaromatických
    Projektu
    Rámci
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    Suma
    Uhlovodíků
Abstract (in czech)
   Tematická mapa 1:350 000 území povodí řek Dyje a Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci výskytu organických sloučenin v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahů polyaromatických uhlovodíků jsou znázorněny metodou tzv. lineárních gradientních map, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě. Výhodou této metody je možnost výsledné barevné vizualizace prostorového rozšíření znečištění, kdy jsou původní lokálně naměřené hodnoty dány do vzájemné souvislosti a vykresleny spojitě ve směru toků.
Abstract (in english)
   Sum of polyaromatic hydrocarbons (PAHs ?g/kg) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014