Record details

Title
    Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Other titles
    Sum of polychlorinated bifenyls (PCBs ?g/kg) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Author
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, PCBs, Thaya River, Svratka River
Title keyword
    2007-2011
    Bifenylů
    G/kg
    Odebraných
    PCB
    Polychlorovaných
    Projektu
    Rámci
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    Suma
Abstract (in czech)
   Tematická mapa 1:350 000 území povodí řek Dyje a Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci výskytu organických sloučenin v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahů polychlorovaných bifenylů jsou pro větší přehlednost znázorněny metodou kartodiagramů, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě. Výřez zobrazuje detailněji území dolního toku řeky Svratky mezi vodní nádrží Brno a Nové Mlýny.
Abstract (in english)
   Sum of polychlorinated bifenyls (PCBs ?g/kg) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014