Record details

Title
    Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.)
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    [Praha]
Pub. date
    2007
Country
    Česká republika
Title keyword
    2007
    Baroň
    Dagmar
    Deformace
    Eds
    Jan
    Kašperáková
    Klimeš
    KonferenceaIvo
    Prezentací
    Pseudokras
    Referátů
    Sborník
    Svahové
Articles from monograph
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Televizní kamera v horizontálních vrtech