Record details

Title
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
Other titles
    Anthropogenic morphological shapes and surface mining changes
Author
   Čápová, Dana
   Kramolišová, Pavla
   Lhotský, Pavel
   Rambousek, Petr
   Sedláček, Jan
   Štrupl, Vít
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    economic geology, mining, geomorphological changes
Title keyword
    1:1
    Antropogenní
    Mapa
    Mil
    Poddolovaná
    Reliéfu
    Těžební
    Tvary
    území
Abstract (in czech)
   Dvě tématické mapy znázorňují tvorbu antropogenních tvarů jako následků těžby nerostných surovin. V mapě antropogenních tvarů je okruh morfologických projevů je vymezen typem těžby a deponií po těžbě, je uveden stav těžeben z hlediska jejich aktivity a js
Abstract (in english)
   Anthropogenic morphological shapes and surface mining changes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014