Record details

Title
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
Publisher
    VŠB TU Ostrava
Pub. place
    Česká republika
ISBN
    80-248-0396-8
Title keyword
    
    15-17
    49
    číslo
    Extraordinary
    Geological
    Hornicko-geologická
    Issue
    Mimořádné
    Mining
    Ostrava
    řada
    Series
    Technical
    Technické
    Transactions
    University
    Univerzity
    VŠB
Articles from monograph
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).