Record details

Title
    Technika ochrany prostredia TOP 2014
Editor
    Horvát, M.
Publisher
    Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    2014
Country
    Slovensko
Title keyword
    2014
    Ochrany
    Prostredia
    Technika
    TOP
Articles from monograph
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)