Record details

Title
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
Author
   Franců, Eva
Pub. date
    2000
Physical description
    117 s.
Publication type
    dizertace
Title keyword
    Drahanské
    Historie
    Illitu
    Krystalinity
    Odraznosti
    Paleozoika
    Tepelná
    Určená
    Vitrinitu
    Vrchoviny
    Základě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014