Record details

Title
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Other titles
    Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic
Author
   Adámek, Josef
   Brzobohatý, Rostislav
   Bubík, Miroslav
   Cicha, Ivan
   Dašková, Jiřina
   Doláková, Nela
   Elznic, Antonín
   Fejfar, Oldřich
   Franců, Juraj
   Hladilová, Šárka
   Holcová, Katarína
   Honěk, Josef
   Hoňková, Kerstin
   Jurková, Zuzana
   Krásný, Jiří
   Krejčí, Oldřich
   Kvaček, Jiří
   Kvaček, Zlatko
   Macůrek, Vlastimil
   Mikuláš, Radek
   Opluštil, Stanislav
   Pálenský, Peter
   Rojík, Petr
   Skupien, Petr
   Spudil, Jiří
   Sýkorová, Ivana
   Šikula, Jan
   Švábenická, Lilian
   Teodoridis, Vasilis
   Titl, František
   Tomanová Petrová, Pavla
   Ulrych, Jaromír
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2010
ISBN
    978-80-7075-759-8
Physical description
    437 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    Tertiary basins, Czech Republic, Cenomaniam and Tertiary lignite, geology, stratigraphy, tectonics, hydrogeology, coal petrology, trace elements, quality and output of coal
Title keyword
    České
    Hnědého
    Ložiska
    Pánve
    Republiky
    Terciérní
    Uhlí
Abstract (in czech)
   Kniha obsahuje souhrn informací o geologii cenomanských a terciérních pánví a uhelných slojích, o statigrafii, tektonice, hydrologii, uhelné petrologii, stopových prvcích, o kvalitě, těžbě a využití uhlí.
Abstract (in english)
   Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014