Record details

Title
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Other titles
    Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic
Author
   Fejfar, Oldřich
   Holcová, Katarína
   Kvaček, Zlatko
   Opluštil, Stanislav
   Pešek, Jiří
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2010
ISBN
    978-80-7075-759-8
Physical description
    438 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    Cenomaniam and Tertiary lignite
    coal petrology
    Czech Republic
    geology
    hydrogeology
    quality and output of coal
    stratigraphy
    tectonics
    Tertiary basins
    trace elements
Title keyword
    České
    Hnědého
    Ložiska
    Pánve
    Republiky
    Tercierní
    Uhlí
Abstract (in czech)
   Kniha obsahuje souhrn informací o geologii cenomanských a terciérních pánví a uhelných slojích, o statigrafii, tektonice, hydrologii, uhelné petrologii, stopových prvcích, o kvalitě, těžbě a využití uhlí.
Abstract (in english)
   The book describes geology of Cenomanian and Tertiary basins and their lignites, stratigraphy, tectonics, hydrology, coal petrology, trace elelemnts, quality, output and utilization of coal.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012