Record details

Title
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
Other titles
    Explanation to the geological map 1:25000 22-332 Kašperské Hory
Author
   Babůrek, Jiří
   Fürych, Vilém
   Goliáš, Viktor
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Lhotský, Pavel
   Nekovařík, Čestmír
   Nývlt, Daniel
   Osterrothová, Kateřina
   Pertoldová, Jaroslava
   Strnad, Ladislav
   Šebesta, Jiří
   Vlčková, Ludmila
   Žáček, Vladimír
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
Physical description
    67 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: MŽP
Thesaurs term
    Moldanubicum, Monotonous Group, Migmatites, Gneisses, Retrogression, syenite porphyry, diorite porphyry, medieval gold mining
Title keyword
    1:25000
    22-332
    Geologické
    Hory
    Kašperské
    Mapě
    Textové
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Mapa 1:25000 podává přehled o geologické stavbě okolí Kašperských Hor. Geologicky jde o monotónní skupinu moldanubika s velkým množstvím žilných hornin (syenitové a dioritové porfyry)
Abstract (in english)
   Explanation to the geological map 1:25000 22-332 Kašperské Hory
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014