Record details

Title
    Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
Author
   Živor, Roman
Other author; role
   Erdinger, Zdeněk

   Erdingerová, Julie
Publisher
    Geologický ústav AV ČR, v. v. i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    13 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Subject category
    consistence
    rocks
Title keyword
    Hornin
    Pevnosti
    Triaxiální
    Typů
    Vybraných
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012