Record details

Title
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Publisher
    Česká komora architektů
Pub. place
    Lomnice nad Popelkou
Pub. date
    2001
ISBN
    80-86512-01-0
Country
    Česká republika
Title keyword
    21.-23
    2001
    Dnech
    Domova
    Hradě
    Konané
    Konferenci
    Krajina
    Pražském
    Průhonicích
    Příspěvků
    Sborník
    Tvář
    února
    úvodní
    Země
Articles from monograph
    Geologické základy české krajiny
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace