Record details

Title
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Publisher
    Česká komora architektů
Pub. place
    Lomnice nad Popelkou
Pub. date
    2001
ISBN
    80-86512-02-9
    80-86512-09-2
Country
    Česká republika
Title keyword
    21.-23
    2001
    Dnech
    Domova
    Hradě
    Jako
    Konané
    Konferenci
    Krajina
    Pražském
    Prostor
    Průhonicích
    Přírodní
    Příspěvků
    Sborník
    Tvář
    února
    Země
Articles from monograph
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Významné krajinné prvky