Record details

Title
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Publisher
    Česká komora architektů
Pub. place
    Lomnice nad Popelkou
Pub. date
    2001
ISBN
    80-86512-07-X
Country
    Česká republika
Title keyword
    21.-23
    2001
    Dnech
    Domova
    Hradě
    Konané
    Konferenci
    Krajina
    Ohrožení
    Pražském
    Průhonicích
    Příspěvků
    Sborník
    Tvář
    února
    Země
Articles from monograph
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Křik nivy lahovické
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ochrana půdy před erozí
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti