Record details

Title
    Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů
Author
   Nahodilová, Radmila
Pub. date
    2013
Physical description
    10 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Datového
    Elektronického
    Hornin
    Horninotvorných
    Minerálů
    Souboru
    Tvorba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014