Record details

Title
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
Author
   Bokr, Pavel
   Budil, Petr
   Sedláček, Jan
Pub. date
    2009
Physical description
    28 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    České
    ČGS
    Fondů
    Geologické
    Informačního
    Paleontologické
    Revize
    Sbírek
    Služby
    Starších
    Systému
    Tvorba
    Vybraných
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014