Record details

Title
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
    Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Pub. place
    Praha
ISBN
    978-80-7290-384-9
Physical description
    330 s.
Title keyword
    Měnících
    Požadavcích
    Profese
    Učitelská
    Vzdělávání
Articles from monograph
    Didaktiky přírodovědných oborů
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů