Record details

Title
    Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
Author
   Čápová, Dana
   Fifernová, Martina
   Javůrková, Milada
   Kondrová, Lucie
   Sedláček, Jan
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    9 s.
Publication type
    populární literatura
Title keyword
    ArcIMS
    ČGS-Geofondu
    Databází
    Mapové
    Prohlížení
    Příručka
    Službě
    Uživatelská
    Veřejné
    Vrtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014