Record details

Title
    Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Other titles
    Carbon in the Ecosystems of the Czech Republic under Changing Climate
Author
   Ač, Alexander
   Apltauer, Jan
   Bodlák, Luboš
   Burešová, Renata
   Cienciala, Emil
   Cudlín, Pavel
   Cudlínová, Eva
   Czerný, Radek
   Čížková, Hana
   Dubrovský, Martin
   Dušek, Jiří
   Exnerová, Zuzana
   Havránková, Kateřina
   Henžlík, Vladimír
   Janderková, Jana
   Janouš, Dalibor
   Lapka, Miloslav
   Macků, Jaromír
   Marek, Michal
   Matějka, Karel
   Pavelka, Marian
   Pechar, Libor
   Pokorný, Jan
   Pokorný, Radek
   Schneider, Jiří
   Stará, Lenka
   Středa, Tomáš
   Šefrna, Luděk
   Taufarová, Klára
   Tomášková, Ivana
   Urban, Otmar
   Vyskot, Ilja
   Zatloukal, Vladimír
   Zemek, František
   Zitová, Martina
Publisher
    Academia
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2011
ISBN
    978-80-904351-1-7
Physical description
    253 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Živá příroda
Thesaurs term
    carbon cycle, climate changes, ecosystem management, air pollutant, emission reduction, environment
Title keyword
    České
    Ekosystémech
    Klimatu
    Měnícím
    Republiky
    Uhlík
Abstract (in czech)
   Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Úvod knihy pojednává o projevech globální změny klimatu, jeho příčinách a důsledcích. Kapitola věnující se scénářům vývoje globální změny klimatu aplikuje globální klimatické modely na podmínky ČR a odhaluje předpokládané změny vybraných klimatických prvků (např. průměrné teploty nebo úhrnu srážek) na území ČR. Další kapitoly se zabývají jak ekofyziologickými aspekty ukládání uhlíku, tak jeho toky mezi lesním, lučním, mokřadním a polním ekoysystémem a atmosférou a kvantifikují primární produkci těchto ekoysystémů. Pozornost je věnována i změnám ve využívání krajiny z hlediska uhlíkových emisí. Atmosférický a ekofyziologický pohled na tok uhlíku je doplněn o socio-ekonomické šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klimatu v české společnosti. Knihu uzavírá kapitola, která hodnotí ukládání uhlíku v systému celospolečenských funkcí lesů.
Abstract (in english)
   Carbon in the Ecosystems of the Czech Republic under Changing Climate
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014