Record details

Title
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
Author
   Krejčí, Oldřich
   Otava, Jiří
Pub. date
    2005
Physical description
    30 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Cement
    částech
    ČM
    Geologických
    Lokalizace
    Lomů
    Mokrá
    Návrhy
    Podrobný
    Popis
    Prvků
    Určení
    Významných
    Zachování.(placená
    Zakázka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014