Record details

Title
    Výběr prací 15
Publisher
    Geoindustria
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1987
Country
    Československo
Title keyword
    15
    Prací
    Výběr
Articles from monograph
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Bentonity z Braňan
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev)
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Severočeské křemence
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi