Record details

Title
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
Author
   Blaheta, Radim
Publisher
    AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2013
Physical description
    56 s. : C
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 1
    Projekt: V
    Překlad názvu: Annual report of the Institute of Geonics AS CR, v.v.i., 2012
Subject category
    earth sciences
    environment
    geonics
Title keyword
    2012
    AV
    ČR
    Geoniky
    Rok
    Ústavu
    Výroční
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Předkládaná Výroční zpráva popisuje činnost a výsledky Ústavu geoniky AV ČR v roce 2012. V jednotlivých kapitolách informuje o výsledcích vědy a výzkumu, o spolupráci s aplikační sférou a vysokými školami, o mezinárodní spolupráci, o organizaci vědeckých k onferencí, účasti v redakčních a vědeckých radách apod. Podává také informace o organizaci, o personálním složení a činnosti orgánů ústavu, o ekonomickém fungování instituce, včetně auditu. Stručně také zmiňuje koncepci výzkumu na další období.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014