Record details

Title
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Editor
    Bella, P.
Publisher
    Správa slov. jaskýň
    Správa slovenských jaskýň
    Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
    Stará Lesná, Slovenská republika
Pub. place
    13.-16.11.2001
    Liptovský Mikuláš
Pub. date
    1998
    2000
    2001
    2002
    2004
ISBN
    80-8064-145-5
    80-8064-201-X
Country
    Slovensko
Title keyword
    Jaskýň
    Ochrana
    Výskum
    Využívanie
Articles from monograph
    Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
    Aragonit v jeskyních - geneze, destrukce a ochrana
    Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide
    Correlation of soil and cave concentrations of carbon dioxide
    Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních
    Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
    Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
    Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Natural and anthropogenic impacts of CO2 into speleoatmosphere
    Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny
    Reaction paths in carbonate system
    Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu
    Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem