Record details

Title
    Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
Country
    Slovensko
Title keyword
    Geológie
    Inžinierskej
    Perspektivy
    Problémy
    Republike
    Slovenskej
    Výsledky
Articles from monograph
    Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích