Record details

Title
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
Author
   Bosák, Pavel
   Pruner, Petr
Publisher
    Geologický ústav Akademie věd České republiky
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2003
Physical description
    367 s.
Language
    anglicky
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: ME KONTAKT 2001-2003 2001/009, GA MŠk
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    caves
    karst
    Slovenia
Title keyword
    Based
    Cave
    Caves
    Evolution
    Fill
    Jeskyní
    Jeskynních
    Karst
    Krasu
    Slovenia
    Slovinsko
    Studia
    Study
    Výplní
    Vývoj
    Základě
Abstract (in czech)
   Hlavní metodou bylo využití paleomagnetické metody studia a analýzy sedimentárních výplní krasových dutin nalézajících se v rozdílných regionálně-geologických a regionálně-geomorfologických jednotkách Slovinska. Sedimentární profily jsou podstatně starší než bylo doposud uvažováno. Vznik hlavních prostor jeskynních systémů je proto podstatně vyšší než 1.1 mil. let.
Abstract (in english)
   Palaeomagnetic method was used for a study of sedimentary fill of caves in different geological and geomorphological units of Slovenia. Sedimentary fills are substantially older than expected. The origin of cave spaces is older than 1.1 Ma.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012