Record details

Title
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Author
   Bláha, Vladimír
   Breiter, Karel
   Dobeš, Petr
   Ehlerová, Jana
   Gabašová, Ananda
   Havíř, Josef
   Hokr, Milan
   Kovář, Lukáš
   Královcová, Jiřina
   Lukeš, Jiří
   Maryška, Jiří
   Pačes, Tomáš
   Richter, Thomas
   Rukavičková, Lenka
   Severýn, Otto
   Szongoth, Gabor
   Štamberk, Karel
   Tauchman, Miroslav
   Tondr, David
   Trčková, Jiřina
   Veselovský, František
   Vohralík, Martin
   Weishauptová, Zuzana
Pub. date
    2006
Physical description
    76 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Geochemické
    Hornin
    Identifikace
    Interakce
    Kompaktních
    Matematického
    Metodiky
    Modelování
    MŽP
    Podpory
    Programu
    Prostředí
    Proudění
    Rozpukaném
    Státní
    VaV/660/2/03
    Vývoj
    Vývoje
    Výzkumu
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014