Record details

Title
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
Author
   Bajer, A.
   Gregor, M.
   Lisá, Lenka
Publisher
    Geologický ústav AV ČR, v. v. i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    51 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Brno, Czech Republic
    geoarcheology
    sedimentology
Title keyword
    2007
    Brna
    Etapa
    IV
    Města
    Reliéfu
    Rok
    Vývoj
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012