Record details

Title
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
Author
   Košťák, Blahoslav
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
Physical description
    18 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk
    Překlad názvu: Development of slope movements monitored in Slovakia
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    monitoring
    slope movements
Title keyword
    Pohybů
    Sledovaných
    Slovensku
    Svahových
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Zhodnocení pohybů na jednotlivých lokalitách. Grafická presentace výsledků.
Abstract (in english)
   Evaluation of movements on individual localities. Graphical presentation of results.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012