Record details

Title
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
Author
   Buda, Jan
   Jírů, Roman
   Mašek, Dalibor
   Petáková, Zdeňka
   Poňavič, Michal
   Procházka, Václav
   Zoulková, Věra
Pub. date
    2008
Physical description
    42 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    ČR
    Geologických
    Nerostných
    Prací
    Projektu
    řešení
    Surovin
    území
    Výsledcích
    Využívání
    Vývoj
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014