Record details

Title
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
Author
   Bosák, Pavel
   Pruner, Petr
Other author; role
   Bella, P.

   Hercman, H.

   Hochmuth, Z.

   Kicinska, D.

   Schnabl, Petr

   Šlechta, Stanislav
Publisher
    Geologický ústav AV ČR, v. v. i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
Physical description
    48 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    caves
    sedimentary research
    Slovakia
Title keyword
    Jeskyní
    Sedimentárních
    Slovensku
    Vybraných
    Výplní
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Pokračující paleomagnetický výzkum sedimentárních profilů vybraných jeskyní na Slovensku doplnil významné předběžné výsledky předchozího výzkumu, které mnohdy změnily dosavadní představy o časovém zařazení speleogenetického procesu, etapovitosti vývoje jeskynních soustav a rozvoje reliéfu a říčních terasových systémů na Slovensku, jakož i vazeb jeskynních úrovní na v současnosti zachované morfologické tvary. Výsledky výzkumů byly publikovány v předběžných sděleních a původních pracích.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012