Record details

Title
    VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály
Publisher
    Technická univerzita v Košiciach. Stavebná fakulta
Pub. place
    Košice
Pub. date
    2002
ISBN
    80-7099-816-4
Title keyword
    10.sekcia:Stavebné
    Konferencia
    Materiály
    Medzinárodnou
    Prednášok
    účasťou
    Vedecká
    VII
    Zborník
Articles from monograph
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu