Record details

Title
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)
Other titles
    Large mammals in the Czech Republic. Distribution, history and protection. 1. Even-toed ungulates (Artiodactyla)
Author
   Anděra, Miloš
   Červený, Jaroslav
Publisher
    Národní muzeum
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-7036-263-1
Physical description
    88 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    Czech Republic
    distribution
    Even-toed ungulates
Title keyword
    Artiodactyla
    České
    Historie
    Ochrana
    Republice
    Rozšíření
    Savci
    Sudokopytníci
    Velcí
Abstract (in czech)
   Publikace podává kompletní informaci o výskytu všech druhů sudokopytníků na území České republiky včetně druhů v minulosti vyhubených nebo chovaných pouze v oborách. Pro každý z žijících druhů je k dispozici aktuální mapa rozšíření (doplněná soupisem lokalit) a komentář zahrnutí poznámky k současnému výskytu i jeho historii, populační dynamice (statistiky úlovků), stanovištním nárokům (včetně nadmořské výšky), problematice ochrany a úrovni výzkumu. Závěrem je připojena rozsáhlá bibliografie.
Abstract (in english)
   Publication presents complete information on the occurrence of all even-toed ungulates species in the territory of the Czech Republic, including those eradicated in the past or kept in game-preserves only. For each living species there are an actual distribution map (supplemented by a list of localities) and a commentary gathering up data on their past and actual occurrence, population dynamics (bag statistics), habitat requirements (incl. a hypsometrical analysis), problems of conservation, and research status. Extensive bibliography is attached.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012