Record details

Title
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)
Other titles
    Large mammals in the Czech Republic. Distribution, history and protection. 2. Carnivores (Carnivora)
Author
   Anděra, Miloš
   Červený, Jaroslav
Publisher
    Národní muzeum
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-7036-259-4
Physical description
    216 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    Carnivores
    Czech Republic
    distribution
Title keyword
    Carnivora
    České
    Historie
    Ochrana
    Republice
    Rozšíření
    Savci
    Šelmy
    Velcí
Abstract (in czech)
   Publikace navazuje na předchozí díl věnovaný kopytníkům a podává kompletní informace o výskytu 18 šelem na území České republiky, a to včetně druhů introdukovaných a v minulosti vyhubených. U každého druhu je k dispozici aktuální mapa rozšíření a komentář shrnující nejnovější poznatky o výskytu, populační dynamice (statistiky úlovků), stanovištních nárocích (včetně rozboru nadmořské výšky), problematice ochrany i stavu výzkumu u nás. Zvláštní pozornost je věnována velkým druhům šelem (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid) a nepůvodním invazním druhům. Závěrem je připojena rozsáhlá bibliografie.
Abstract (in english)
   This publication joins up with the preceding part on ungulates, and it presents complete information on the occurrence of 18 carnivore species in the territory of the Czech Republic, including those eradicated in the past. For each species there are an actual distribution map and a commentary gathering up data on their occurrence, population dynamics (bag statistics), habitat requirements (incl. a hypsometrical analysis), problems of conservation, and research status. Particular attention is paid to big carnivores (Brown Bear, Gray Wolf, and Eurasian Lynx) and non-indigenous invasive species. Extensive bibliography is attached.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012