Record details

Title
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
Author
   Žák, Karel
Publisher
    Geologický ústav AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
Physical description
    36 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Outdoor rock exhibition Všeradice, Report 2 - Selection of rock blocks in the field, and proposal for their distribution within the exhibition
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Barrandian
    geological park
    outdoor rock exhibition
Title keyword
    Bloků
    Etapa
    Expozice
    Hornin
    Návrh
    Rozmístění
    Venkovní
    Všeradice
    Výběr
Abstract (in czech)
   Zpráva obsahuje návrh konkrétních bloků hornin pro připravovanou geologickou expozici ve Všeradicích v jižní části Chráněné krajinné oblasti Český kras a udává jejich přesnou polohu v lomech a volném terénu. Obsažen je i návrh rozmístění bloků v rámci expozice.
Abstract (in english)
   The report contains proposal of rock types and of individual rock blocks for the planned outdoor geological exhibition (geological park), which is planned in the southern part of the Protected Landscape Area Bohemian Karst. A proposal for distribution of individual rock types within the exhibition is also contained.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012