Record details

Title
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-200-1691-1
Title keyword
    19
    28
    2008
    Března
    Moudrosti
    Plzeň
    Problematice
    Příspěvků
    Sborník
    Stáří
    Století
    Sympozia
    února
    Věk
    Vetché
    Zralý
Articles from monograph
    Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří