Record details

Title
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
Author
   Schenková, Zdeňka
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    26 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: 1P05ME781, GA MŠk
    Překlad názvu: Influence of geodynamics of the Central European region on the Bohemian Massif
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geodynamic network GEONAS
    geodynamics
    GPS
Title keyword
    2007
    Český
    Geodynamiky
    Masív
    Průběžná
    Regionu
    Rok
    Středoevropského
    Vliv
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Průběžná zpráva o plnění projektu programu KONTAKT - Středoevropská iniciativa za rok 2007.
Abstract (in english)
   Report about fulfilling the project of the programme CONTACT. Central European Initiative for the year 2007.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012