Record details

Title
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
Author
   Poul, Ivan
Pub. date
    2009
Physical description
    143 s.
Publication type
    dizertace
Title keyword
    Chování
    Mechanické
    Mineralogického
    Složení
    Vliv
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014