Record details

Title
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
Author
   Knésl, Ilja
   Kopačková, Veronika
   Kříbek, Bohdan
   Petáková, Zdeňka
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Skácelová, Zuzana
Pub. date
    2009
Physical description
    45 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Nerostných
    Prostředí
    Surovin
    Těžby
    úpravy
    Vliv
    Závěrečná
    Zpráva
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014