Record details

Title
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Author
   Bedáňová, Olga
   Buček, A.
   Čúzová, Kateřina
   Hofírková, Sylvie
   Ivan, Antonín
   Kirchner, Karel
   Koželuh, Miroslav
   Kříž, Hubert
   Lacina, Jan
   Vlček, Vladimír
Editor
    Lacina, J.
    Vlček, V.
Publisher
    ÚGN AV ČR, pobočka Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1994
Physical description
    54, 5 mapových příloh s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Subject group
   fyzickogeografické hodnocení
Title keyword
    Aspekty
    Dyje
    Fyzickogeografické
    Mlýny
    Moravou
    Nivy
    Nové
    Revitalizaci
    Soutok
    úseku
    VD
    Vybrané
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012