Record details

Title
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
Author
   Šanderová, Jolana
Pub. date
    2013
Physical description
    24 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Archiv
    Archivech
    ČR
    Děl
    Dokumentů
    Důlních
    Etapa
    Jako
    Mapových
    Opava
    Podklad
    Starých
    Státních
    šetření
    Uložených
    Vyhodnocení
    Zemský
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014