Record details

Title
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice"
Other titles
    Expression of CGS for zoning and building permits for 'Recreational Area Černovice'
Author
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expression, zoning and building permits
Title keyword
    Akci
    Černovice
    ČGS
    Oddychová
    řízení
    Stavebnímu
    územnímu
    Vyjádření
    Zóna
Abstract (in czech)
   Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice" - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expression of CGS for zoning and building permits for 'Recreational Area Černovice'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014