Record details

Title
    Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice"
Other titles
    Expression of the CGS project 'Mining claim Dolní Olešnice'
Author
   Godány, Josef
   Rýda, Karel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expression of the CGS project 'Mining claim Dolní Olešnice'
Title keyword
    ČGS
    Dobývací
    Dolní
    Olešnice
    Prostor
    Vyjádření
    Záměru
Abstract (in czech)
   Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" - odborné zhodnocení dané problematiky
Abstract (in english)
   Expression of the CGS project 'Mining claim Dolní Olešnice'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014