Record details

Title
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
Other titles
    Expression of the CGS project 'Determination of the mining area Ejpovice and continuation of mining activities on the reserve deposit refractory clays other Kyšice-Ejpovice (No deposits 3,120,600) in the mining area Ejpovice'
Author
   Godány, Josef
   Petáková, Zdeňka
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expression, refractory clays
Title keyword
    120
    600
    č
    ČGS
    činnosti
    Dobývacího
    Dobývacím
    Ejpovice
    Hornické
    Jílů
    Kyšice-Ejpovice
    Ložiska
    Ložisku
    Ostatních
    Pokračování
    Prostoru
    Stanovení
    Výhradním
    Vyjádření
    Záměru
    žáruvzdorných
Abstract (in czech)
   Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice" - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expression of the CGS project 'Determination of the mining area Ejpovice and continuation of mining activities on the reserve deposit refractory clays other Kyšice-Ejpovice (No deposits 3,120,600) in the mining area Ejpovice'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014