Record details

Title
    Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140
Other titles
    Expression of CGS building permit 'Extension warehouse products SO 004' in the cadastral Sokolov sites of No. 1210/1, 1210/138 and 1210/140.
Author
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expression, Sokolov, building permit
Title keyword
    004
    1210/1
    1210/138
    1210/140
    č
    ČGS
    K.ú
    Pozemkách
    Přístavba
    řízení
    Skladu
    Sokolov
    Stavebnímu
    Vyjádření
    Výrobků
Abstract (in czech)
   Cílem stanoviska ČGS je objektivně shrnout dostupné údaje o geologicko-strukturních, hydrogeologických a inženýrsko-geologických poměrech a následně posoudit případnou kolizní situaci plánovaného rozšíření stávajícího objektu s ochranou a využitím surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy.
Abstract (in english)
   Expression of CGS building permit 'Extension warehouse products SO 004' in the cadastral Sokolov sites of No. 1210/1, 1210/138 and 1210/140.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014