Record details

Title
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
Other titles
    Expression of CGS in accordance with Act No. 95/1999 Coll., On the transfer of agricultural and forest land from state ownership to another person and amending Act No. 569/1991 Coll. Land Fund of the Czech Republic, as amended, and Act No. 357/1992 Sb., On inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax, as amended,land to CN 512/10 and 513 in the cadastral Býčkovice
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expression, transfer of agricultural and forest land
Title keyword
    95/1999
    357/1992
    512/10
    513
    569/1991
    Býčkovice
    č
    České
    ČGS
    Dani
    Darovací
    Dědické
    Fondu
    Jiné
    KN
    K.ú
    Lesních
    Nemovitostí
    Osoby
    Podmínkách
    Pozdějších
    Pozemkovém
    Pozemků
    Pozemkům
    Předpisů
    Předpisů,k
    Převodu
    Republiky
    Sb
    Souladu
    Státu
    Vlastnictví
    Vyjádření
    Zákona
    Zákonem
    Zemědělských
    Změně
    Znění
Abstract (in czech)
   Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expression of CGS in accordance with Act No. 95/1999 Coll., On the transfer of agricultural and forest land from state ownership to another person and amending Act No. 569/1991 Coll. Land Fund of the Czech Republic, as amended, and Act No. 357/1992 Sb., On inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax, as amended,land to CN 512/10 and 513 in the cadastral Býčkovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014