Record details

Title
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
Author
   Rybář, Jan
Publisher
    ÚSMH AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1997
Physical description
    6 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Title keyword
    301
    332
    ČD
    DDC
    Děčín
    Hranice
    Objekty
    Optimalizace
    Projektu
    SRN
    Státní
    Trati
    Vyjádření
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012